Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace

4.11 - 1251 ratings - SourceI elektroinstalace stAirne a je tA™eba ji modernizovat a to nejen z hlediska platnA½ch vyhlAiAiek a pA™edpisAm, ale takAc z hlediska uA¾ivatelskAcho komfortu. V souAasnAc dobA› je tA™eba na elektroinstalaci pA™ipojit i vytAipA›nAs, klimatizaci, A¾aluzie nebo kamerovAc systAcmy. Jak na to poradAs znAimA½ autor v praktickAc pA™AsruAce. Publikace A™eAiAs jednotlivAc postupy a prvky, kterAc je pA™i prAici nutnAc pouA¾Ast zejmAcna z hlediska stavby a rekonstrukce. Zahrnuje mimo jinAc zAikladnAs pokyny pro kladenAs vedenAs a montAiA¾ pA™AsstrojAm, poA¾adavky na elektrickAc instalace v koupelnAich a dalAiAsch prostorAich s vyAiAiAsm rizikem Aorazu elektrickA½m proudem a mnohAc dalAiAs.+420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 5350. publikaci PoAet stran 104 PrvnAs vydAinAs, Praha 2013 Vytiskla ... (elektronickAi verze ve formAitu PDF) ISBN 978-80-247-8851-7 (elektronickAi verze ve formAitu EPUB) Obsah 1 Ašvod .


Title:Rekonstrukce elektroinstalace
Author: Kunc Josef
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2013-10-16
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA